ВИХОВНІ ЗАХОДИ, ПОДІЇ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
ТА УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ГУРТКОВА  РОБОТА

Робота  ДРУКАРНІ-МУЗЕЮ
ГУРТОЖИТОК

ВАКАНСЇ


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Навчально-практичний центр
(НПЦ) «ŚNIEZKA»

Інтерактивна карта
НПЦ професійної освіти України

430 років
освітньої і друкарської діяльності
ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»


     Соцмережі:
   Facebook — наша сторінка
   Google+ — наша сторінка


     

     

     

   Документи
   ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»


   Звіти, держзакупівлі

   Архів 2017–18 н. р.
   Архів 2016–17 н. р.
   Архів 2015–16 н. р.
   Архів до 08.2015 р.

     

Соціально-психологічна служба

     Соціально-психологічна служба в нашому навчальному закладі працює на базі нормативно-правових документів. А саме: положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 р. № 127, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р. за № 9224215; типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затверджене наказом Міністерства науки і освіти України від 14.08.2000 р. № 385; Наказ Міністерства науки і освіти України від 02.07.09 року № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009 р. за № 687/16703
      У полі діяльності служби знаходиться робота з учнями, їх батьками, педпрацівниками.
      Мета служби полягає в створенні сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів. Завдання її тісно пов’язані з підготовкою висококваліфікованого фахівця, що зможе успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, прагнутиме фахового й особистісного самовдосконалення та професіоного росту. Робота, що здійснюється соціально-психологічною службою, розмежовується на декілька напрямків: діагностичний, прогностичний, консультаційний, захисний, профілактичний, соціально-перетворювальний, організаційно-методичний.
      Наші учні відвідують спеціалізовані виставки, музеї, театри, підприємства, художні салони, переглядають науко-пізнавальні фільми.
      До провідних функцій соціально-психологічної служби в училищі можна віднести:
      — аналіз соціально-психологічного клімату в учнівських групах та причин труднощів, які виникають (особливо причин, через які учень залишає навчання);
      — проведення тестових обстежень, анкетувань;
      — розробка рекомендацій по подоланню виявлених недоліків;
      — надання допомоги на першому році навчання (при проходженні учнями періоду адаптації);
      — соціально-психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, соціально-психологічна допомога в кризових ситуаціях).