ВИХОВНІ ЗАХОДИ, ПОДІЇ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
ТА УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ГУРТКОВА  РОБОТА

Робота  ДРУКАРНІ-МУЗЕЮ
ГУРТОЖИТОК

ВАКАНСІЇ


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

     

     

Інтерактивна карта
НПЦ професійної освіти України

Державному навчальному закладу
«Ставропігійське ВПУ м. Львова»
75 років430 років
освітньої і друкарської діяльності
ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»     

     

     

     

   Документи
   ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»


   Звіти, держзакупівлі

   Архів 2020–21 н. р.
   Архів 2019–20 н. р.
   Архів 2018–19 н. р.
   Архів 2017–18 н. р.
   Архів 2016–17 н. р.
   Архів 2015–16 н. р.
   Архів до 08.2015 р.

         

     

Соціально-психологічна служба

     Соціально-психологічна служба в нашому навчальному закладі працює на базі нормативно-правових документів. А саме: положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 р. № 127, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р. за № 9224215; типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затверджене наказом Міністерства науки і освіти України від 14.08.2000 р. № 385; Наказ Міністерства науки і освіти України від 02.07.09 року № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009 р. за № 687/16703
      У полі діяльності служби знаходиться робота з учнями, їх батьками, педпрацівниками.
      Мета служби полягає в створенні сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів. Завдання її тісно пов’язані з підготовкою висококваліфікованого фахівця, що зможе успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, прагнутиме фахового й особистісного самовдосконалення та професіоного росту. Робота, що здійснюється соціально-психологічною службою, розмежовується на декілька напрямків: діагностичний, прогностичний, консультаційний, захисний, профілактичний, соціально-перетворювальний, організаційно-методичний.
      Наші учні відвідують спеціалізовані виставки, музеї, театри, підприємства, художні салони, переглядають науко-пізнавальні фільми.
      До провідних функцій соціально-психологічної служби в училищі можна віднести:
      — аналіз соціально-психологічного клімату в учнівських групах та причин труднощів, які виникають (особливо причин, через які учень залишає навчання);
      — проведення тестових обстежень, анкетувань;
      — розробка рекомендацій по подоланню виявлених недоліків;
      — надання допомоги на першому році навчання (при проходженні учнями періоду адаптації);
      — соціально-психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, соціально-психологічна допомога в кризових ситуаціях).